Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Epok/SLU svarar på uppmärksammad studie - studien ger inte underlag för att värdera det ekologiska lantbrukets bidrag och tillkortakommanden i sin helhet. Ekologisk produktion berörs faktiskt ytterst lite i artikeln, säger Maria Wivstav. Läs mer » söndag 16 december 2018
 
... och Ekologiska Lantbrukarna dömer ut slutsatserna Hos Ekologiska Lantbrukarna ställer man sig frågande till studiens slutsats om att ekologisk produktion skulle vara sämre för klimatet än konventionell och menar att studien är alltför smal för att ge någon vägledning om hur mat kan produceras hållbart... Läs mer » fredag 14 december 2018
 
KRAVs svar på uppmärksammad studie om ekologisk produktions klimatpåverkan Den uppmärksammade studien som publicerades i går slår fast att ekologisk produktion skulle ha en mycket större klimatpåverkan än konventionell produktion. KRAV ifrågasätter nu slutsatserna man gör i studien... Läs mer » fredag 14 december 2018
 
Mellangröda, ferment och fräsning – Ökad mullhalt? I slutet av oktober besökte Ekoweb, Josef Hägler, ekologisk lantbrukare i byn Deindorf, cirka tvåtimmars körning norr om München i södra Tyskland. Josef Hägler är mest känd för att arbeta på ett regenerativt sätt för att bygga upp sin jords hälsa och mullhalt... Läs mer » fredag 14 december 2018
 
Ekologisk mat sämre för klimatet? ... så skulle det kunna vara enligt forskare från bland annat Chalmers som publicerat en studie i tidskriften Nature. Ekoweb har fått en pratstund med en av den mycket uppmärksammade studiens upphovsmän Stefan Wirsenius ... Läs mer » torsdag 13 december 2018
 
”Adaptiv grazing” – so old that it is new! Genom att härma den ursprungliga betesdriften, ”adaptiv betesdrift”, av bisonoxar i USA har man kunnat ökat mångfalden och produktionen på betena väsentligt på många ställen i världen, enligt professor Allan R Williams, betesexpert på Soil Health Consultans, USA. I vissa fall har produktionsförmågan på betena ökat med över 10 gånger... Läs mer » torsdag 13 december 2018
 
Boka in Ekodagarna 5-7 mars! I mars är det som brukligtdags för Ekologiska Latbrukarnas stämmodagar. I år hålls evenemanget i Gimo i dagarna tre. Temat är KRIS OCH KLIMAT - hur bygger vi ett resilient ekolantbruk?... Läs mer » onsdag 12 december 2018
 
Normalskörd av ekospannmål i England Årets skörd av ekologisk spannmål i England bedöms som normal. Höstvetet har avkastat bättre och vårgrödorna sämre än normalt. Åkerböna var årets sämsta, maltkorn och grynhavre är det brist på... Läs mer » onsdag 12 december 2018
 
Ökad ekoproduktion en lösning för att rädda pollinatörerna När inte pollinatörer finns tillgängliga minskar skörden av förstklassiga bär med 50 procent. En del av att förbättra förutsättningarna för humlor och bin är ökad ekoproduktion... Läs mer » tisdag 11 december 2018
 
Hälften av konsumenterna vill ha nitritfri julskinka Bara någon futtig procent av alla julskinkor som säljs är KRAV-märkta. Fler är i omlopp i handeln, men då med nitrit och därmed får de bara märkas med den EU-ekologiska certifieringen eftersom nitrit inte är tillåtet inom KRAV-certifieringen... Läs mer » måndag 10 december 2018
 

EkoWeb på Twitter