Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya rekordpriser för ekospannmål hos DLG


En ökande konsumentmarknad och två miljoner nya ekodjur driver på efterfrågan på ekologisk spannmål i Danmark. När DLG offentliggör sina poolpriser för ekogrödorna från skörd 2017 så är priserna på flera grödor högre än någonsin.

DLG har nu offentliggjort sina senaste poolpriser för ekologisk spannmål för period 31 oktober 2017 till 31 mars  2018.  De visar nya rekordpriser för de flesta ekologiska grödor.
Priserna gäller för leverans till DLG:s ekologiska foderfabrik i Skave på Jylland. Det unika med DLG:s prissättning är att man även har ett pris för karensgrödor. På vete så ligger priset i snitt 25 öre lägre för karensvete än det ekologiskt godkända vetet. 

Rekordstark valuta
En faktor som också drivit på prisstegringen och som även skyddar den svenska marknaden från import av dansk ekospannmål är att den svenska kronan värderas så pass lågt och att den danska valutan är rekordstark och har under sista året stigit i värde med 10-15 procent, gentemot den svenska kronan. Motsvarande har alltså svenska ekolantbrukare stärkt sin konkurrensfördel gentemot danskproducerad råvara.

Marknaden ökar 10 procent
När valutaeffekten borträknats kan man ändå konstatera att det åter igen är nya rekordpriser på de flesta ekogrödor i Danmark. Det är en hög efterfrågan på såväl konsumentmarknaden som på fodersidan som driver på de ekopriserna. Dessutom är två miljoner djur är på väg in i det ekologiska systemet i Danmark och de djuren kräver ekologiskt foder och även konsumentmarknaden beräknas öka med ca 10 procent 2018.

Astronomiskt rapspris
Borträknat valutaeffekten, om man jämför de danska priserna från fjolåret med årets priser så är priset på korn och maltkorn ungefär oförändrat eller ngt högre än föregående år till de danska ekolantbrukarna. Fodervete har stigit med ca 10 procent, ärtor har stigit med ca 20 procent, åkerböna har stigit med ett par procent, grynhavre och foderhavre ligger oförändrat. Priset på höstraps är faktiskt något lägre än i fjol till danska lantbrukare, men omräknat till svenska kronor blir det rekordhögt på 9,46 SEK.

Text: Cecilia Ryegård

2018-04-16