Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekojordbruket växer kraftigt i Österrike


Över 20 procent av gårdarna i Tyrol i Österrike är nu ekologiska och trenden är att allt fler gårdar tillkommer. Främst handlar det om växtodlings- och mjölkgårdar. Marknaden för ekologiska produkter stiger i Österrike och de österrikiska konsumenterna ligger på tredje plats i världen när det gäller andel av konsumtion av ekologiska livsmedel.

Att den inhemska marknaden växer så snabbt har givit goda förutsättningar för ett utökat ekologiskt jordbruk med inte minst en god prisbild. Men en hel del export av ekolivsmedel sker också, främst till Tyskland. I Tyrolen är mjölk den dominerande produktionsgrenen men även när det gäller frukt, grönsaker och kött märks en uppåtstigande trend. Den genomsnittliga gården i Tyrolen är liten, 10 mjölkkor. Det rör sig om små gårdar och därför passar ekologisk produktion kanske särskilt väl i systemet, enligt ACA, Österrikiska landsbygdsdepartementet.


2018-04-18