Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Åter ekologiska sockerbetor på svenska fält

Det är 13 år sedan det senast odlades ekologiska sockerbetor i Sverige. Nordic Sugar driver nu ett projekt med nytt försök av odling i Sverige, Danmark och Tyskland. Marknadens efterfrågan på ekoprodukter gör att man har förhoppning om att få lönsamhet i produktionen igen.
 


Ett antal lantbrukare knutits till Nordic Sugars projektet att åter igen få igång en storskalig produktion av ekologiskt socker i Norra Europa. Under 2018 odlas totalt 275 hektar ekologisk sockerbetor fördelat på 20 odlare på Själland och Sydjylland och 11 svenska odlare och några i Tyskland. I Sveirge odlas totalt 85 hektar i olika delar av Skåne.

-Det efterfrågas mer närproducerat ekologiskt socker från marknaden. Intresset från odlarna är också stort. Förhoppningen är att dubblera arealen till odlingsår 2019 och jag tror inte att det kommer att vara ett problem att få ihop den arealen, särskilt inte om det blir ett bra betår i år, säger Bernard Lavall som är odlingsansvarig för projektet i Sverige hos Nordic Sugar.
 
Rensningsrobot
Fem olika betsorter provas. Utsädet är pelleterat, förgrott och godkänt för ekologisk sockerproduktion. 100 000-125 000 frö per hektar rekommenderas och sådd med 50 cm radavstånd. Om ogrässtrategin är radrensning kan de sås med 16-19 cm. Försök har under 2017 gjort med rensningsrobot i Danmark och då behövs lite mer plats mellan plantorna. Utsädet gror vid en temperatur över 3 C, men då bara långsamt. Över 5 C sätter det fart på riktigt. Jordtemperaturen vid sådd bör vara ca 7-8 C.
 
Utmaningar
Resultatet från betodlingen 2017 var nedslående. Till stor del berodde det på att tekniken med rensroboten inte visade sig vara tillräckligt färdigutvecklad. Roboten rensade helt enkelt även bort raden av sockerbetor.
- Ingen svensk odlare testar roboten i år. Det var meningen, men det är skjutet på framtiden. I år är det främst handhackning som gäller för odlarna. Att ha kontroll på ogrästrycket är den största utmaningen med den ekologiska betodlingen, säger Bernard Lavall.
 
Lades ner
Ekologiska sockerbetor har även tidigare odlats i Sverige och Danmark. Sista året för odlingen av ekologiska sockerbetor i Sverige var 2005. Då lades produktionen ner av Danisco, i dag Dan Sukker, på grund av för dålig lönsamhet. Detta var innan den svenska ekomarknaden tog fart på allvar och innan odlingstekniken med radhackning inom ekoproduktionen fått ordentligt fäste, som säkerligen kan underlättat odlingen framöver. Ekologiskt betsocker produceras inte storskaligt någonstans i Europa idag. Det som finns att tillgå på marknaden är rörsocker från Brasilien.
 
Stor efterfråga
När nu produktionen drar igång igen är det många som ser fram emot att kunna köpa svenskt ekosocker, om än raffinerat i Nyköbing i Danmark.
- Både jag själv och fler som jag känner till i min bransch har sökt med ljus och lykta på marknaden efter ekologiskt betsocker. Vi är flera som vill ha en så närproducerad råvara som möjligt och vi vill gärna byta ut rörsockret. Jag skulle ju mycket hellre köpa svenskt, om det fanns, säger Malin Sparrman som driver det ekologiska caféet Kajgatan 34 i Malmö.

2018-05-10