Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Baksmällan efter sommaren -  en käftsmäll för svekologiskt

I takt med att lassen rullat in, eller snarare inte rullat in, till landets spannmålsmottagningar har bilden också börjat klarnat en del över hur kännbara efterverkningarna kommer att bli efter årets sommarväder. En kedjereaktion har satts igång som i dagsläget är väldigt svår att överblicka och som på en del områden är på väg att bli en härdsmälta.

Cecilia Ryegård

Diskussionerna om extrem torka är inte på långa vägar över. I vår bransch kommer efterdyningarna att vara påtagliga kanske flera år framöver. I takt med att bilden börjat klarna kan man bara konstatera att vi ändå inte har hela bilden ännu, trots att skörden på de flesta håll varit klar sedan länge. Med en rekordtidig skörd där minimala volymer är kvar på fälten är det extra oroande att landets spannmålsmottagare beräknar att de tagit emot ca 30-50 procent av den ekologiska skörden, jämfört med samma tid i fjol.

SKARVAT UPPÅT
Det är ju inte sällan man hör om dåliga år inom lantbruket, där grödor och väderlek med jämna mellanrum slår fel. En invand pessimistisk sinnesstämning brukar kunna betyda att man i slutändan får höra att … ”det blev faktiskt bättre än vad vi räknat med”. 2018 går istället till historien som ett av de få år där många lantbrukare avrundat uppåt när de talat om sin skördevolym. Även om känslan är grundlös skäms man för sitt dåliga resultat. Man är ledsen och orolig, men vill ändå hålla humöret och hoppet uppe. Därför är läget antagligen värre än vad prognoserna säger. Många lantbrukare har mörkat sina skörderesultat – Uppåt! De volymer som saknas upp till 60-70 procent av skörden finns troligen inte ute på gårdarna heller.

HYLLPLATS GÅR FÖRLORAD
I dagsläget är det omöjligt att överblicka effekterna av en dryg halvering av tillgången på svensk ekoråvara. Det startar en kedjereaktion och en storm i hela kontraktsledet som vi inte ser slutet på. Det är inte bara lantbrukarna som drabbas. Det gör även de förädlingsföretag som byggt upp sin ekosatsning runt svensk ekoråvara. Spannmål är grunden i en stor del av ekosortimentet. När råvaran blir för dyr läggs produkterna i malpåse. Den hårt tillkämpade hyllplatsen i butiken förloras. Den återtas inte med självklarhet. Det kommer krävas mycket pengar, tid och arbete att återta den en dag. Hela satsningen på det svekologiska konceptet får en rejäl käftsmäll. Den hjälp man får från butikerna just nu är rea på svenska jordbruksprodukter. Enligt detaljhandelns egen branschtidning förväntar man sig en prispress generellt på svenskt nötkött med 40 procent…

ÖVERHÄNGANDE RISK FÖR FUSK
Import är alternativet - fast ändå inte. Ingen ekoråvara finns att importera från något västeuropeiskt land. Återstår hoppet till Baltikum och de klassiska forna östländerna ”nya” länder aviserar också ekovolymer. I Baltikum finns sedan många år ett upparbetat system för ekologisk produktion med i många fall väldigt seriösa odlare. Övriga östländer har med jämna mellanrum trillat dit i kontroller, där man hittat bekämpningsmedel och falska certifikat. De länder som beskrivs som ”nya” har också en hel del att bevisa när det gäller trovärdighet.
Risken för fusk ett år som detta, där priset redan nu, efter ett par veckors handel, stigit en krona mot i fjol, borde vara uppenbar även för den mest naive. Den risken finns så klart även här hemma. Sverige är ett land med fantastiskt gott rykte på exportmarknaden. Givetvis kommer många internationella uppköpare att vända sig hit för att söka ekoråvara. Att behålla ett fläckfritt rykte är fundamentalt.

SAMARBETEN SÄTTS PÅ PROV
Just nu kan man binda kontrakt för 2019 på historiskt höga nivåer. De fantastiska ekopriser som är på exportmarknaden kommer att driva på omläggningstakten i östländerna. Intresset kommer att accelerera med rasande fart och detta är en konkurrens som sedan svensk ekogröda kommer att möta på marknaden om några år, när volymerna återhämtat sig. En annan aspekt i detta är att det kommer att sätta samarbeten och relationer mellan kollegor på prov, när tidigare överenskomna prisnivåer kan kännas orimliga.

OFÖRUTSÄGBARA EFFEKTER
Inför årets handelssäsong med ekospannmål var teorierna att priserna skulle sjunka på grund av ökad omläggning. Rådet var att prissäkra så långt det bara gick. I efterhand inte ett bra råd. Att förutse saker är ibland ruskigt svårt. En mängd oväntade samband och dominoeffekter är nu att vänta på ekomarknaden, på sätt vi aldrig kunnat ana.

DRASTISKT ÄNDRAD SPELPLAN
Trots att utmaningarna kanske aldrig varit större så ser framtiden ändå ljus ut på ekomarknaden. Hälsotrenden har aldrig varit starkare och efterfrågan på ekoprodukter fortsätter att öka. Man vi var på väg in i en överskottssituation av ekoråvara gällande i stort sett alla områden. Nu har spelplanen drastiskt ändrats. För några kommer det betyda sämre affärer, för några bättre. Enligt Ekologiska Lantbrukarnas beräkning kommer till exempel 20 procent av den ekologiska ekomjölken att försvinna i torkans spår… en effekt av det är att jag inte blir förvånad om Vadsbo Mjölk står med ett ekokontrakt i handen igen inom kort.

Cecilia Ryegård
redaktör
Ekoweb

2018-10-02