Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekohösproducenter slutar


Under 2017 var andelen ekologiska höns 17 procent. 1,2 miljoner ekologiska värphöns fanns då i systemet, något mindre än föregående år, men eftersom det konventionella antalet minskade så ökade ekoandelen ändå.

Efter att stadigt ha ökat sina andelar av det totala värphönsantalet sedan 2010 kommer andelen ekologiska värphöns att möjligen behålla sin andel 2018 för att minska 2019. Två ekologiska värphönsproducenter är nu uppsagda och kommer att avsluta sin produktion under 2019. Detta är branschens drag för att stabilisera marknaden.

Första halvåret 2018 var marknadsläget bra. En del av volymen gick till den tyska marknaden med god kalkyl. Andra halvåret försvårades läget när den affären upphörde. Dioxinlarmet som branschen jobbat med sedan 2017 har säkerligen påverkat efterfrågan något negativt, men samtidigt mindre än befarat, enligt branschens aktörer.

2019-01-23