Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

En tiondel ekologisk areal i Danmark


10,5 procent av jordbruksarealen i Danmark är ekologisk. Under 2018 har 34 000 hektar och 325 nye ekobönder tillkommit. Sammanlagt finns nu nästa 4000 ekologiska lantbrukare och 280 000 hektar ekologisk jordbruksmark i Danmark.

- Intresset för att lägga om är stort i hela landet och det är i hög grad en utveckling som drivs av konsumenterna stigande efterfrågan. I Lantbruksdepartementet stöttar vi denna utveckling genom att säkra tilltron till Ø-märket (den danska ekomärkningen) både genom en trovärdig ekokontroll och genom en utveckling av regelverket. Just nu arbetar vi till exempel på nya natur och klimatkrav, säger Ane Førde, ekochef hos danska Lantbruksdepartementet.

Även om Danmark kommit en bra bit på väg mot sina ekomål och är världsbäst i konsumtion av ekoprodukter sett till andel av total konsumtion, så har man lite att jobba på om man ska nå upp till Sveriges nivå när det gäller andel eko för jordbruksarealen. Det oberoende konsultföretaget Agrovektor, expert på ekofrågor, har gjort förhandsbedömningen att den ekologiska arealen passerade 20 procent i Sverige under 2018. Statistiken offentliggörs i maj av Jordbruksverket. För att nå den Internationella toppen har man ännu mer att bevisa. Lichtenstein har en ekoandel på över 30 procent och Österrike 21 procent.

2019-04-09