Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vill du va en gammal fossil?


Begreppet ”fossilfri” är på uppåtgående. Det är bra. Det är på tiden. Det är djupt strategiskt för att vända nuvarande debatt som är på väg att totalt kantra. Kon får klä skott för jordens undergång och det svenska jordbruket klassas som miljöfarlig verksamhet, allt medan grundproblemet kvarstår: vi människor utvinner och förbränner fossila kolkedjor som aldrig förr.

Arla har på ett föredömligt sätt plockat upp handsken och kommunicerar flitigt i TV-reklam att deras fordonsflotta kör på fossilfria drivmedel. Det är listigt av Arla att lyfta begreppet fossilfri. Inte för att dölja de utmaningar vi i gröna sektorn står inför, men för att visa på att gröna sektorn också kan vara en del av lösningen. Ja - till och med den så utskällda kon kan bli en klimathjälte på rätt plats och med rätt management.

Minska fotavtrycket
Arlas Sverige VD, Patrik Hansson som talade under Ekogalan tidigare i år, säger att Arla vill jobba mycket ambitiöst på klimatområdet för att minska mjölkens negativa fotavtryck, och samtidigt öka mjölkens positiva handavtryck. Då räcker det inte att mjölkbilen kör på förnybart bränsle. Hela kedjan från jord till bord måste se över vad som kan göras. Det kan gälla till exempel biogasutvinning från gödsel och ökad kolinlagring i matjorden genom en produktion baserad än mer på slåtter- och betesvallar. Patrik Hansson vände sig till alla Arla medlemmar i sitt budskap kring ökad hållbarhet, men såg gärna att ekomjölksproducenterna gick i framkant när det gäller en fossilfri produktion.

Dieselförbrukningen kan minskas
Eko beskylls ofta för att förbruka mer diesel än konventionell produktion. I Lantbrukets lönsamhet från LRF Konsult, har man jämfört drivmedelsåtgången i konventionella respektive ekologiska växtodlings- och mjölkföretag. Och bland de undersökta företagen i LRF Konsults datalager, förbrukar ekologiskt producerande företag något mindre diesel(!). Såväl per hektar som i relation till omsättning. I medel skiljer det dock bara ca 3 liter per hektar och år till ekos fördel. Det skiljer mycket mer mellan bäst och sämst i respektive odlingskoncept, än i medel mellan koncepten. Skippa beskyllningarna, lyft de bästa, inspireras och ta efter. Management enligt bästa praxis anbefalles!

Sparsam körning är ett exempel som redan ingår om du är KRAV-certifierad eller klimatcertifierad enligt Sigill. Likaså krav på grön el. Det är bra och har troligen gjort att KRAV-producenterna fått ned sin förbrukning. Det känns trots det lite blekt i sken av dagens debatt om att ”huset brinner”. Inget man river ner applåder för hos konsumenten i butikshyllan.

Arla och KRAV visar vägen
Däremot känns det djärvt och i tiden när KRAVs VD Anita Falkenek, under ett anförande på Ekologiska Lantbrukarnas stämma i Gimo, berättade att hon undersöker möjligheterna för att KRAV-produktionen ska kunna bli fossilfri senast år 2025. Det är återigen inte bara att tanka HVO-diesel i traktorn och tuta och köra. Ska det få ett ordentligt genomslag på marknaden och därmed bli till gagn för klimatet, måste slutkonsumenten kunna veta att produkten de köpt verkligen är fossilfri. I alla led. Och då måste vi även våga diskutera livsmedelsindustrins förpackningar och detaljhandelns distribution. Jag tycker både Patrik och Anita har rätt, KRAV-märkt ekologiskt får gärna gå före och visa vägen. Gör Sveriges KRAV-produktion fossilfri - helst snarast men allra senast 2025!

Olle Ryegård
Redaktör och ansvarig utgivare Ekoweb2019-04-25