Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.


BIOFACH 2020 – Sverigepaviljongen utökar ytan


Världens största branschmässa för ekomarknaden både utökar sin egen yta och Sverigepaviljongen.

Sverigepaviljongen är ett väl etablerat inslag på BIOFACH, som är världens största mässa för ekologiskt livsmedel. Mässan går nästa gång den 12-15 februari 2020 i Nürnberg. Intresset för Sverigepaviljongen, som sedan 2019 arrangeras under namnet ”Try Swedish!”, har vuxit från år till år och efterfrågan för att få en plats i paviljongen är stor. Det ökade trycket från svenska företag att komma ut internationellt har lett till att paviljongen utökar sin yta till 2020 och den kommer nu att ta hela 100 kvm i anspråk.

Generellt har trycket på BIOFACH ökat från år till år och Nürnbergmässan har därför tagit beslutet att omstrukturera hallarna något till 2020 samt att lägga till ett par hallar för att rymma fler utställare. Detta har medfört att Sverige i gott sällskap av de andra nordiska länderna, Danmark och Finland, har fått möjlighet att flytta in i den högt eftertraktade hall 6, som tidigare endast varit öppen för tyska företag.

Marie Jaeger på Trade Fair Agency, som är initiativtagare till Sverige-paviljongen och mässans svenska representant, samarbetar med Business Sweden och konceptet Try Swedish runt mässan.

- Detta ser vi som mycket positivt och vi tror att flytten kommer att gynna utställarna i paviljongen och ge möjlighet till nya spännande kontakter med bl a tyska inköpare, Säger Marie Jaeger.

Ett uppskattat inslag vid BIOFACH 2019 var den nordiska monterfest som arrangerades i syfte att öka kontaktytorna mellan de nordiska utställarna och deras kunder. Initiativet togs gemensamt av Organic Denmark, Food From Finland och Business Sweden.

- Det blev en uppskattad kväll som inte bara ledde till nätverkande utan faktiskt bidrog till att nya affärer skapades. Detta är något som planeras även för nästa års BIOFACH, då det var ett mycket uppskattat inslag både för utställarna och för deras kunder, säger Marie.  

Förväntningarna på BIOFACH 2020 är höga och antalet besökare och utställare väntas överträffa 2019 års siffror som visade på närmare 52 000 besökare från 144 länder och drygt 2000 utställare. Kvalificerade inköpare var på plats, liksom företrädare för den politiska världen, branschorganisationer och andra opinionsbildare. Besöksstatistik som understryker BIOFACHs betydelse som den ledande marknadsplatsen i den ekologiska branschen är att 97% av besökarna uppger sig vara  nöjda med utbudet av produkter som visades och 98% planerar att komma tillbaka till BIOFACH 2020.

För deltagande och mer information om Sverigepaviljongen kontakta:

Mona Hedenskog, Business Sweden, mona.hedenskog@business-sweden.se
Marie Jaeger, Trade Fair Agency, marie.jaeger@tradefairagency.se

2019-09-11