Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

2019 gav rekordskörd av ekologiskt spannmål

Under år 2019 uppgick skördevolymen av ekologiskt spannmål till den högsta någonsin. Detta visar ny statistik publicerad av jordbruksverket. Efter en generellt låg skörd år 2018 beroende på torka och missväxt skördades hela 403 000 ton ekologiskt spannmål år 2019, en ökning med över 100 % sedan året innan. Totalt motsvarade den ekologiska produktionen 7 % av den totala spannmålsskörden under året.

Sett på ett 5-årssnitt är skörden också att klassas som hög. Skörden 2019 låg 52 % över detta snittet, där skörden av ekologiskt höstvete stod för den största ökningen med en volym på totalt 134 100 ton under året. Även ekologisk höstrapsen låg över snittet, med totalt 14 00 ton.

Areal godkänd för ekologisk spannmålsodling ökade också. Under tidigare år har runt 80 000 – 90 000 hektar odlats, men 2019 odlades rekordnivån 106 100 hektar. 70 % av dessa arealer är också godkänd för KRAV odling, motsvarande runt 75 000 hektar.

2020-08-06