Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny guide för kommunikation om ekologiska livsmedel

Organic Sweden har tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna tagit fram en ny kommunikationsguide. Syftet med guiden är att skapa en mer korrekt kommunikationsbas kring all ekologisk produktion och konsumtion. Aktörer längs hela värdekedjan ska kunna använda budskap och formuleringar från guiden för att underlätta både marknadsföring och kommunikation kring ekologiska livsmedel.

I guiden kan läsaren hitta en presentation av mervärden kopplade till ekologisk produktion och hur dessa kan användas inom produktionsområden. Som kommunikatör beskrivs det som viktigt att använda korrekt fakta utan att varken överdriva eller använda generella påståenden. Därför presenteras flera korrekta påståenden som kan användas vid marknadsföring och kommunikation. Även fakta som styrker påståendena går att finna under varje område, tillsammans med sådant som bör undvikas att säga.

Bland de olika kapitlen om olika ekologiska produktionsområdena finns ett om spannmålsproduktion. Här ges läsaren först lite grundläggande information om hur ekologisk odling bedrivs, bland annat vikten av ogräsbekämpning och att ha varierad växtföljd med vall och baljväxter. Även en lista med förslag på påståenden man kan använda eller bör undvika inom marknadsföring finns inkluderad.

2020-08-12