Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Utlysning av medel till projekt som främjar ekologiska livsmedel

Jordbruksverket har fått ett fortsatt uppdrag av regeringen att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel och nu utlyser vi 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till regeringens mål, enligt ett pressmedelande från SJV.

Utlysningen riktar sig till projekt som verkar inom privat och offentlig marknad, förädling, livsmedelsindustri, primärproduktion, kommunikation och export. Förra veckan utlyste vi 10 miljoner kronor till ekologiska försöks- och utvecklingsprojekt.

Regeringsuppdrag, åtgärdsplan och nya behov vägledande
Regeringsuppdraget och åtgärdsplanen från 2018 ligger till grund för prioriteringar av vilka projekt som får stöd. I det nya uppdraget för 2021–2023 pekar regeringen även på att arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog, utreda marknadsutvecklingen, verka för uppbyggnad och förmedling av kunskap samt gynna innovation och rådgivning.

Marknaden har förändrats under de tre år som gått sedan åtgärdsplanen skrevs och därför genomförde Jordbruksverket en workshop i november förra året, då vi tillsammans med ett femtiotal aktörer diskuterade aktuella behov av åtgärder. Resultatet från workshopen påverkar också i urvalsprocessen.
– Vi som jobbar med uppdraget på Jordbruksverket tycker att det var stor samstämmighet under workshopen kring marknadsläget och de flaskhalsar som hindrar en växande ekologisk marknad idag, säger Åsa Lannhard Öberg, som är projektledare för uppdraget på Jordbruksverket.

För att ytterligare tydliggöra vad som är viktigt i projekt som beviljats stöd, finns konkreta villkor och kriterier formulerade i utlysningen.

Flera utmaningar på dagens ekomarknad
Idag finns ett överskott på ekoråvara och preliminär statistik pekar på minskad ekoareal 2020. En av de utmaningar som ekologiska producenter står inför idag, är att det finns flera koncept som lockar de konsumenter som vill äta hållbart. Även om ekologiskt fortfarande syns på marknaden så tar klimatsmart, vegetariskt och närproducerat ökad plats. Ekologiskt står emellertid inte i strid med dessa koncept, utan de går ofta att kombinera. Ett av de kriterier Jordbruksverket kommer utgå ifrån vid bedömningen av projekt, är därför förmågan att integrera ekologiskt i ett bredare hållbarhetsperspektiv.

Det nya uppdraget är en del av den tredje handlingsplanen inom den svenska livsmedelsstrategin, med syfte att bidra till regeringens mål att 30 procent av jordbruksmarken är ekologiskt certifierad och att 60 procent av den offentliga konsumtionen utgörs av ekologiska livsmedel 2030. Uppdraget har finansiering med 75 miljoner kronor 2021–2023.

2021-02-15