Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny rapport från KRAV – många konsumenter är osäkra om hållbara matval

Nästan hälften (45 procent) av konsumenterna i Sverige känner sig förvirrade kring hållbara matval och upplever att det är svårt att navigera bland all information. Dessutom säger 54 procent att de inte vet vilka hållbarhetsmärkningar de kan lita på. Detta tas upp i en rapport som KRAV presenterar idag: ”Den hållbara maten 2021”, där KRAV slår hål på myter om hållbar mat som hindrar hållbar utveckling. Rapporten visar att konsumenters intresse för hållbar mat är stort, men att många fokuserar på en enskild hållbarhetsfråga då det upplevs svårt att bedöma matens totala hållbarhetspåverkan.

Vad vi äter och hur maten framställs spelar en central roll för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Hållbar matkonsumtion- och produktion är en viktig nyckel till att lösa några av de största globala samhällsutmaningarna vi ser idag – från klimat och miljö till hälsa och sociala villkor.

Samtidigt upplever många konsumenter (45 procent) att nya forskningsrön om matens klimatpåverkan förvirrar och 54 procent vet inte vilka hållbarhetsmärkningar de kan lita på. Istället har förenklade och ibland felaktiga föreställningar fått fäste, vilket resultaten från undersökningen bakom rapporten bekräftar: Nästan hälften av konsumenterna (45 procent) tror att transporter står för den största delen av klimatpåverkan, hela 63 procent anser att svenskt alltid är mer hållbart än importerat, och 45 procent anser att det alltid är mer hållbart att äta växtbaserat än animaliskt. Enligt de experter som medverkar i studien stämmer inte påståendena när en sammanvägd bedömning görs utifrån flera hållbarhetsaspekter.
– Konsumenter börjar inse att klimat är viktigt och då börjar företag signalera klimatsmart mat. Att räkna på klimatpåverkan (CO2) är ett viktigt redskap, men inte det enda och det har sina utmaningar, säger Anna Richert, senior matexpert på WWF.

”Den hållbara maten 2021” visar tydligt att konsumenter har svårt att själva bearbeta all den information som sprids kring hållbar matkonsumtion. De får därmed också svårt att bedöma vilka val som är hållbara. Samtidigt bidrar dagens prissättning av livsmedel till att ytterligare försvåra för konsumenter att göra hållbara matval. Det är svårt för konsumenter att förstå varför mer hållbara livsmedel kostar mer. Hela 37 procent av respondenterna i undersökningen menar att maten är för billig för omvärldens bästa, samtidigt som 68 procent anser att hållbar mat ofta är för dyr.
– Hållbar matkonsumtion är en otroligt komplex fråga, men har samtidigt en stor potential att lösa flera av vår tids största globala utmaningar. Här spelar KRAV-märkningen en viktig roll för att göra det hållbara valet enkelt för konsumenter. Genom att inkludera många hållbarhetsaspekter, från minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald till djurvälfärd och sociala villkor för de anställda, underlättar KRAV-märkningen för konsumenterna som därmed inte behöver ta ställning till målkonflikterna, säger Anita Falkenek, vd för KRAV.

Utifrån resultaten hoppas KRAV kunna bidra till att livsmedelsproducenterna arbetar med helhetsperspektiv avseende hållbarhetsfrågor både i produktutvecklingen och kommunikationen, och till ökad kunskap hos konsumenterna om att det finns hållbarhetsmärkningar att lita på som underlättar deras hållbara val.

Källa: Pressmeddelande KRAV

2021-04-28