Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt trögt för försäljningen av ekologiska mejerivaror

Den svenska ekologiska mjölkproduktionen har ökat kraftigt sedan 2016. Detta samtidigt som försäljningen backar. Idag bedöms överskottet av ekologisk mejerivara vara cirka 30 procent vilket motsvarar cirka 150 000 ton ekologisk mjölk.

Flera av de stora mejerierna såsom Arla och Skånemejerier rapporterar om att försäljningen av ekologisk mjölk går fortsatt trögt i Sverige och har gjort så de senaste tre fyra åren. Under denna period har man inte heller lyckats att öka eko-exporten samtidigt som produktionen ökat.

Känslig fråga i föreningarna
Att försäljningen av ekologiska mejeriprodukter minskar samtidigt som produktionen inte minskar i samma takt gör att situationen nu tuff är för många mejerier och ekonomiska föreningar, men även för de ekologiska mjölkproducenterna. Merbetalningen minskar och detta är en mycket politiskt och ekonomiskt känsliga fråga i föreningarna om hur man skall hantera detta bland sina medlemmar och ekomedlemmar. Står ekologiskt för sina egna kostnader fullt ut eller puttas det in pengar från den konventionella produktionen är det många medlemmar som frågar sig?

Stort överskott av eko-mjölk
Idag beräknas överskottet av ekologisk mjölkråvara i Sverige vara cirka 30 procent vilket motsvarar cirka 150 000 ton mjölkråvara (total produktion cirka 450 000 ton 2020). Vid tidigare överskottssituationer har eko-volymerna inte varit så betydande och de har försvunnit redan efter något år efter att de uppkommit och man haft brist igen. Denna gång har det tagit betydligt längre tid för eko-marknaden att svälja de nya större volymerna. Problemet denna gång är att en del mejerier tvivlar, med all rätt, på om eko-försäljningen och eko-marknaden i detaljhandeln och Foodservice kommer att växa som man tidigare spått i överskådlig framtid. Därför tittar man över sina produktportföljer och håller på med diskussioner i sina kretsmöten om hur man långsiktigt skall korrigera ekoöverskottet, ett överskott som idag kostar pengar.

Vem tjänar på vem?
Överskottet av svensk ekologisk mjölk har ökat sedan 2016 allt eftersom nya producenter anslutit sig efter den senaste stora rekryteringskampanjen genomfördes av just föreningar och mejerier. För sex sju år sedan så ville man ha fler producenter ekologiska mjölkproducenter för att man saknade ekoråvara i sin framtidsvision, den som man då delade med detaljhandeln och Foodsservice. Då såg det man det som den bästa möjligheten för sina medlemmar att kunna öka försäljning, export, betalning och vinst i föreningen. Nu har det visat sig att både den svenska eko-marknaden och eko-exporten inte utvecklats som man önskat sig.

Överskottet har även varit dyrt för mejerierna eftersom man fått släppa iväg ekologisk mjölk till EMV och uppbyggnaden av detaljhandelns egna varumärken under perioden, istället för sina kunna satsa på sina egna varumärken. Denna fara och utveckling hade inte branschen räknat med och det är troligtvis orsaken till att ekoförsäljningen inte ökat. Efter intåget av EMV-ekomjölken har mejerierna tappat möjligheten att marknadsföra den ekologiska mjölken på samma sätt som tidigare. Detta kan man även se hur eko-kampanjerna enligt det oberoende analysföretaget Matpriskollen minskat med cirka 30 procent de sista tre fyra åren.

Klurig ekomjölk-framtid
Beslutet hur man skall göra nu är inte helt självklart. Hur mycket tror man på eko-mjölkens framtid? En minskning av den ekologiska mjölken skulle stenhårt på omsättningen i mejerierna men även för de producenter som är omlagda och har lagt om sin produktion. En annan fråga är hur man massmedialt skall hantera frågan. Vill man från föreningarna och mejerierna gå ut och tala om att man minskar den ekologiska mjölkproduktionen och hur kommer det att påverkar det den betydande ekologiska mjölkvolymen som är kvar i systemet? Skall mejerierna och föreningarna nu betala för att ekologiska producenter lägger om? Vill producenterna lägga om produktionen eller är det kanske dags nu att låta mervärdesbetalningarna och marknaden reglerar produktionen fullt ut?

2021-05-30