Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sprutning med Biostimulanter och mikronäringsämnen – Vad gäller?

Med tanke på att det börjar synas fler sprutor ute på ekologiska odlingar så finns det anledning att reda ut vad som gäller för regler om man sprutar med mikronäringsämnen och Biostimulanter. Därför har Ekoweb rådfrågat experten Kristian Jochnick om vad som gäller. Kristian arbetar idag som utbildningsansvarig för sprutmedelsförare och som växtodlingsrådgivare på länsstyrelsen i Västergötland.

Vad gäller då för biostimulanter och mikronäringsämnen?
- Dessa produkter, biostimulanter och mikronäringsämnen, har ingen klassning som bekämpningsmedel har. För hantering så ställs samma krav som det gör att hantera växtnäring, när det gäller lagring och spridning. Sprutan behöver inte vara besiktigad eller godkänd, vilket är ett krav om produkterna är klassade av KEMI, i någon av deras tre klasser.

Något speciellt med mikronäringsämnen i ekologisk odling?
- Man får bara spruta på mikronäringsämnen om man kan påvisa en brist för grödan eller i marken. Detta måste man kunna verifiera med bladsaftsanalyser, tydliga synliga tecken på växten eller genom jordprov. Detta gäller varje mikronäringsämne för sig. Här är KRAV:s och EU:s regler tydliga.

Finns det andra ämnen som används inom ekologisk odling som har andra klasser? - Det finns biologiska ämnen och mikroorganismer (biologiska bekämpningsmedel) som klassas i klass 2 av KEMI, som idag är tillåtet att använda i ekologisk odling. Dessa kräver godkänd utbildning, tillstånd och en besiktigad spruta, enligt kommersiell yrkesanvändning. Om dessa krav ställs står det på produkten vilken klassning den har. Exempel på produkter som används inom ekologisk odling som har klass 2 är Sluxx som sprids i pelleterad form.

Något annat?
- Det är klart att jag rekommenderar att man skall köra med en besiktigad spruta så att man vet vilken precision man har. Att man lagrar produkterna i ett godkänt förråd och att man är lika noggrann som man alltid är när man jobbar med en spruta och dokumenterar det man gör. Att man har en god lantbrukaretik alltså. Att gå en kurs för att bli godkänd att köra klass 1 och klass 2 bekämpningsmedel gör också att man får hantera till exempel råttgift. Så jag tycker man skall gå en kurs om man har möjlighet för att veta vad man får göra eller inte.

2021-06-02