Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekomaten minskar i kommuner och regioner!

Ekomatcentrums senaste statistik visar att ekoinköpen minskar för första gången på 20 år i offentlig sektor.

Ekomatcentrum har följt utvecklingen av ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor i över 20 år. Statistiken för år 2020 är nu insamlad och resultatet visar att ekoinköpen minskat. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har minskat med en procentenhet från 39 % år 2019 till 38 % år 2020. Årets sammanställning inkluderar 89 % av Sveriges kommuner och regioner (258 kommuner och 21 regioner).

Vi på Ekomatcentrum tror att nedgången beror på följande:
1. Nya lokala politiska konstellationer som fokuserar på svenska mervärden.
2. Nedmontering av de lokala ekomålen. 2017 hade 88 % mål för ekologiska inköp, 2020 var det bara 67 %. En minskning med 20 procentenheter.
3. Mål för svenskt, närodlat, vegetariskt och minskade klimatutsläpp ersätter ekomålen - målkonflikter istället för målsamverkan.
4. Coronapandemin har bidragit till minskat fokus på ekologiska inköp.

- Jag är besviken, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum. Om vi ska nå regeringens nationella konsumtionsmål, 60 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor år 2030, måste kommuner och regioner tänka om och lägga i en högre växel. Det är så mycket stolthet, jobb och engagemang bland tusentals kockar och kök runt om i landet som ligger bakom Sveriges höga ekosiffror i offentlig sektor. Ska det nu tas bort för att politkerna inte förstår vikten av att ha mål för mer ekologiskt i måltidsverksamheterna?

2022-05-24