Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekomarknaden tappar viktiga marknadsandelar

Försäljningen av ekologiska livsmedel i handeln fortsätter att gå trögt under inledningen av 2022 och eko-andelarna fortsätter att minska ordentligt. En trend som började för över två år sedan då flera dagligvarukedjor såsom bland annat ICA plockade bort sina eko-försäljningsmål. Oroande är att försäljningen av ekologiska mejerivaror och ägg forsätter att minska med cirka 10 procent kvartal 1.

Försäljningen av ekologiska livsmedel inledde året svagt och minskade med 5,5 %. Det kan jämföras med att alla konventionella livsmedel ökade med 1,5 %. Skillnaden i försäljningsutveckling mellan ekologiskt och konventionellt gjorde att andelen ekologiskt sjönk från 6,9 % under helåret 2021 till 6,5 % under det första kvartalet 2022.

De senaste två åren har varit svåra att tolka kvartalsvis eftersom pandemin kraftigt påverkade hur vi handlade mat. När pandemin påverkade samhället som mest ökade försäljningen i dagligvaruhandeln kraftigt. Det gav extrema tillväxttal för enskilda kvartal. På samma sätt blev tillväxttalen svaga för de kvartal som ett år senare skulle jämföras med upphaussade pandemikvartal. Under det första kvartalet 2022 har påverkan av pandemin varit. mindre då livet hade börjat återgå till något mera normalt under första kvartalet 2021, vilket är det kvartal vi jämför med i den här rapporten. Däremot förrycks siffrorna under kvartal 1 i år av andra faktorer. Den ena är att hushållens inköp inför påskhelgen under 2021 till stor del gjordes i kvartal 1, men under 2022 hamnade i kvartal 2. Den andra är att inflationen har tagit rejäl fart i början av 2022. Dessa effekter slår åt olika håll, men påverkar troligen inte relationen mellan ekologiskt och konventionellt i någon större utsträckning.

Såväl under som efter pandemin har den ekologiska maten har tappat andelar i den svenska dagligvaruhandeln. Av olika kategorier under kvartal 1 2022 minskade ekoförsäljningen mest för mejeriprodukter och ägg. De backade med 9,8 respektive 11,9 % procent. Konventionella mejeriprodukter stod mer eller mindre stilla under kvartalet, medan konventionella ägg också minskade i försäljning. Ekologiskt kött gick mot strömmen för de ekologiska livsmedlen med en mindre ökning (+ 1%), samtidigt som försäljningen av konventionellt kött minskade 2,3%.

Källa: Eko Index kvartal 1, 2022, Ekologiska lantbrukarna

2022-05-30