Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svampproblem i utsäde för eko-vårvete

Just nu jobbar man på Lantmännen för fullt med att ”hitta” de friska partierna som skall utgöra basen i vårens ekologiska utsäde. Främst kontrollerar Lantmännen grobarhet, renhet och svampangrepp på det tilltänkta utsädet. För att klara att få fram ett bra ekologiskt utsäde med samma kvalitet som konventionellt utsäde så får Lantmännen göra överutlägg av sina utsädesodlingar. – Idag funkar det bra för oss att ta fram ekologisk utsäde för korn, havre och ärtor. Kornet kan vi beta med biologiska betningsmedel, men tyvärr finns det idag ännu inget som fungerar bra för höst- och vårvete. På höstvete kan vi kompensera detta genom att vi har många odlingar att välja mellan. Arealen av vårvete är betydligt mindre, vilket också gör att urvalet blir begränsat. År som detta med svampangrepp i vårveteodlingarna gör att vi får kämpa för att få fram ett bra utsäde utan betningsmedel och ”ett stort” urval, säger Gunnar Danielsson, ansvarig ekologiskt utsäde Lantmännen. Under 2002 har Lantmännen haft en ”självförsörjningsgrad” på ekologiskt utsäde på 60 – 70 procent. För 2003 hoppas Lantmännen att 80 – 90 procent skall vara ekologiskt utsäde och till 2004 räknar man att kunna tillgodose alla sina eko-kunder med ekologiska utsäde, dvs. 100 procent. – Vi söker fler ekologiska utsädesodlare till våren. De nya odlarna bör kunna odla minst 10 hektar av en sort och ha egen lagring och torkningskapacitet, säger Gunnar Danielsson, ansvarig ekologiskt utsäde Lantmännen.

2002-11-05