Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Den ekologiska världsmarknaden växer 20 procent per år

 
Under 2007 passerade värdet på den ekologiska världsmarknaden 241 miljarder kronor. År 2010 beräknas värdet uppgå till 360 miljarder kronor. Potentialen för ekologiska produkter beskrivs som enorm och marknaden växer mellan 20 och 25 procent per år. Såväl den europeiska som amerikanska marknaden lider av underförsörjning av ekologiska produkter. Obalansen mellan tillgången och efterfrågan beräknas bestå, men konsumenterna förväntas också efterfråga fler mervärden än ekologiskt. Man vill till exempel ha ekologiska produkter som är rättvisemärkta och med miljövänliga förpackningar.

Majoriteten av konsumtionen av ekologiska produkter sker bland de köpstarka konsumenterna i Europa och USA. Konsumenternas inställning till ekologiska produkter är allt mer välvillig och marknaderna i länderna där den största konsumtionen av ekologiska produkter sker, Tyskland, USA och Storbritannien pekar fortfarande uppåt. De allt mer påtagliga förändringarna i klimatet har gjort att fler konsumenter är villiga att lägga sina pengar på ekologiska produkter, men även en oro för den egna hälsan och produkternas allt bättre kvalitet bidrar till försäljningsökningen.

Utvecklingen är fortsatt positiv på den amerikanska ekologiska marknaden. Under 2006 ökade försäljningen med 21 procent och försäljningen av ekologiska produkter är nu värd över 100 miljarder skr. Alla tecken tyder på att försäljningen kommer öka med samma omfattning kommande år. Det betyder att år 2010 kommer försäljningen av ekologiska produkter på den amerikanska marknaden börja närma sig 200 miljarder skr år 2010. Den amerikanska ekomarknaden har fått se ett stort antal nya aktörer i form av konventionella stormarknadskedjor som börjat erbjuda kunderna ett ekologiskt sortiment. 

Även om försäljningen skulle mattas av säger prognoserna att den ekologiska sektorn kommer att omsätta ca 850 miljarder skr år 2025 i USA. Prognoserna grundas på långtidsanalyser av American Organic Trade Association (OTA). OTA spår också en ljus framtid för ekologiska produkter som inte tillhör segmentet livsmedel, till exempel ekologisk kosmetika och ekologisk bomullstextil. Marknaden för ekologisk kosmetika beräknas öka med 50 procent till år 2010. Den ekologiska andelen av den totala försäljningen av livsmedel i USA är nu 3 procent.

Fyra länder står för 75 procent av den europeiska förbrukningen: Tyskland, Storbritannien, Italien och Frankrike. Den tyska marknaden ökade ca 18 procent och värderas nu till drygt 43 miljarder kr och står för en tredjedel av den europeiska omsättningen. Marknadsandelen för ekologiska livsmedel ligger runt 3,5 procent. Försäljningen beräknas fortsätta öka ca 15 procent per år framöver. Den tyska importen ökar snabbare än den inhemska produktionen.

Den brittiska marknaden för ekologiska livsmedel ökade med 22 procent under 2006. Värdet på den ekologiska försäljningen passerade 27 miljarder skr. Ekologisk marknadsledare är butikskedjan Sainsbury´s som med 2500 ekologiska produkter och två egna ekologiska varumärken i sortimentet står för en tredjedel av den brittiska marknaden.

Sverige är ett av de länder som tillsammans med USA, Tyskland och Storbritannien, kommer att ha den största ökningen av försäljningen av ekologiska produkter de närmsta åren. Inom fem år kommer den ekologiska försäljningen att ha fördubblats och börja närma sig ett värde av ca 10 miljarder kr.


Av: Cecilia Ryegård
Källor: Organic Monitor, OTA, ZMP

2008-08-25