Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt ökad ekokonsumtion i Europa

 

Konsumtionen av ekologiska produkter fortsatte att stiga i Europa under 2007 och flera länder kan presentera tvåsiffriga ökningstal för den ekologiska försäljningen. Tyskland var med en omsättning på drygt 51 miljarder svenska kronor och en ekologisk andel om 3 procent på den totala livsmedelsmarknaden, den största avsättningsmarknaden för ekologiska livsmedel och försäljningen har fortsatt att stiga.


Ökningarna på den svenska och danska ekomarknaden överträffar dock den tyska. I Sverige var ökningen 22 procent och i Danmark 26 procent.

 

I 15 europeiska länder säljs mer än hälften av de ekologiska produkterna i den konventionella livsmedelshandeln. I Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna spelar däremot hälsokostbutikerna en viktig roll för försäljningen. I de östeuropeiska länderna och i Spanien och Portugal är ekokonsumtionen fortfarande i sin linda. Härifrån går fortfarande den största delen av produktionen på export.

2008-08-14