Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoris räddar japansk stork


Den japanska storken har varit utdöd sedan 1971. Avskogning, DDT och kvicksilverförgiftning gjorde det omöjligt för storken att överleva i det fria. Sedan 80-talet driver man projekt med utsättning av storkar födda i fångenskap men för att rädda storken har det även krävts att dess naturliga livsmiljö återskapas i ett Storkcenter där stora resurser satsats. Gunnar Rundgren har besökt centret och berättar om det i Ekolådans Nyhetsbrev.

Centret besöks årligen av 400 000 personer. Kemikaliseringen av det japanska jordbruket, framför allt risodlingen, har reducerat storkens möjligheter att hitta föda. Därför har man bland annat satsat på ekologisk risodling för att rädda storken. 250 hektar av Japans 3000 hektar för risodling odlas nu storkvänligt, det vill säga antingen övergång till ekologisk odling, eller kraftig reducering av bekämpningsmedelsanvändning och konstgödsel.

De ekologiska producenterna kan dubblera sitt avräkningspris för riset. Inga bidrag utgår, däremot får man hjälp av staten att marknadsföra produkterna som ”storkvänliga”.

2012-12-27