Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt vikande ekoförsäljning hos Systembolaget


Försäljningen av ekologiska produkter fortsätter att sjunka under tredje kvartalet hos Systembolaget. Minskningen ligger på ca 0,5 procent och är något mindre än under kvartal 2. Det sammanlagda resultatet för år 2012, räknat fram till 1 oktober, ligger dock fortfarande på en ökning på knappt 1,5 procent.

Det är framför allt öl och alkoholfria drycker som visar på en stark försäljningsökning, som håller resultatet uppe medan den största varugruppen, vin, visar på en minskning med nästa 5 procent. Den vikande vinförsäljningen får stark påverkan på slutresultatet för den ekologiska försäljningen, eftersom vin står för mer än 75 procent av den totala ekoförsäljningen. Den ekologiska andelen hos Systembolaget ligger på cirka 3,2 procent.

2012-12-28