Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stor omläggning av ekoareal och produktion i Tyskland

Omläggningen till ekologiskt har verkligen boomat i Tyskland. Tyskarna har under den gångna tre årsperioden också kraftigt har ökat sin produktion av mjölk, kött och ägg. Den ekologiska mjölkproduktionen har ökat med 49 procent, ägg 29 procent, griskött 49 procent och nötkött med 26 procent.

Även den ekologiskt odlade arealen har ökat kraftigt i Tyskland de tre senaste åren. Under denna period ökade arealen med 250 000 hektar och totalt odlas det nu 1,5 miljoner hektar ekologiskt i Tyskland. Av den omlagda arealen är det cirka 180 000 hektar som är åkermark och 70 000 hektar betesmarker.

Högst eko-andel i detaljhandel i Tyskland 2016 hade ägg(12,6 %), mjölk(8,6 %), grönsaker(6,9 %) och frukt(5,9 %). Eko-Andelarna är högre idag eftersom marknaden vuxit de senaste tre åren med mellan 5-10 procent i Tyskland.

2020-01-08