Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ingen större export till USA med grynhavre

Försäljningen av ekologisk havre ökar inte som tidigare i USA enligt Grain Miller, världens största inköpare av ekologisk havre. De amerikanska kunderna gillar havre, men marknaden växer mindre än tidigare. De ekologiska priserna är stabila, men betydligt lägre än vad de varit de sista tio åren.

- Vi har en god tillgång på ekologisk havre av god kvalitet och räknar inte med att behöva importera någon havre på ett par år om det inte händer något drastiskt. Vi har många odlare som lagt om både i USA och Canada och där kommer vi i första hand plocka ekologisk havre från, säger Sam Raser, ansvarig för inköpen av ekologisk havre Grain Millers.

I och med den goda skörden med hög kvalitet i USA och Canada av ekologisk havre så är priserna just nu ordentligt pressade.
- Vi öppnade upp våra kontrakt för leverans av ekologisk havre 2020 och de fylldes på bara någon dag. Så jag kan se redan nu att vi har god tillgång på ekologisk havre även för skörden 2020 om det blir ett normalår och det medför också att priserna pressas nedåt, säger Sam Raser.

Grain Millers är världens största inköpare av ekologisk havre och hit har mycket svensk ekologisk havre exporterats under de senaste tio åren. Grainmillers uppskattar den höga rymdvikten och livsmedelskvaliteten på svensk havre.

2020-02-18