Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska Lantbrukarna: Ännu ett dystert kvartal för den ekologiska maten i dagligvaruhandeln

Trots kraftiga prishöjningar på livsmedel sjönk försäljningsvärdet för ekologisk mat under kvartal 2 2022. Priserna på mat steg kraftigt under andra kvartalet i år. Det påverkar också utfallet i Svenskt Ekoindex som baserar sig på försäljningsvärde.

Totalt under andra kvartalet 2022 ökade butikerna försäljningen av livsmedel med 5,0 procent i kronor räknat. Uppgången förklaras i sin helhet av höjda priser. Volymerna minskade med 5 till 10 procent. Men återigen var det stor skillnad i hur försäljningen av ekologisk mat gick jämfört med konventionell. Trots en kraftig prisuppgång också på ekologiska livsmedel minskade det totala försäljningsvärdet för ekologiskt med 1,5 procent under det andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2021.

Det betyder att volymerna såld ekologisk mat minskade markant, troligen mellan 5 och 10 procent under det andra kvartalet. Också den konventionella matens volymer kan ha minskat något, men i så fall relativt blygsamt. Effekten på totalen är att andelen ekologiskt fortsatte att sjunka under kvartal 2. Prognosen för helåret är att ekoandelen kommer att landa på 6,5 procent, en nedgång jämfört med 2021 då andelen ekologisk var 7,0 procent.

Ekologiskt tappar i alla kategorier I samtliga produktkategorier har de ekologiska alternativen haft en sämre utveckling än konventionella. Minst är skillnaden i frukt- och grönt respektive kött. Stört är skillnaden för spannmålsbaserade produkter där försäljningen av konventionellt under kvartal 2 ökade i värde med 9,4 procent jämfört med samma kvartal 2021. De ekologiska spannmålsbaserade produkterna minskade samtidigt sitt försäljningsvärde med 8,8 procent. De konventionella mejeriprodukterna ökade i försäljning med 7,1 procent och de ekologiska minskade med 5,1 procent. Andelen av all mejeriförsäljning som var ekologisk sjönk från 5,4 procent första kvartalet 2021 till 4,8 procent under samma kvartal 2022.

Källa: Ekologiska Lantbrukarna, Ekoindex kvartal 2 2022, finansierat av Jordbruksverket

2022-08-31